Dromen overdenken

Ik spel de letters
Ik zeg ze hardop
Wat is mijn droom?
Wat zegt mijn droom?

Denken over dromen
Dromen overdenken

Een klein geluksmoment,
Inspirerend gezelschap.
Woorden
die binnenkomen
Muziek die mij raakt.

Een enkele bloem,
Zo mooi,
Als een bloem maar kan zijn.
Een lieve lach.

Soms liever wegdromen
Gewoonweg
Gewoon

Weg

Ineke