In de maneschijn

Ik ben de wind met bolle wangen
Ik wervel en ik blaas
Ik storm je open

Ik ben de zon  met gouden stralen
Ik speel de zon in huis
Ik schijn in schijn

Ik ben de maan als je me niet gelooft
Er loopt een mannetje daar
Die speelt mijn maneschijn met mij

Emmy