Tijd

V asthouden aan waardevolle momenten

E rgens blijft de tijd

R ond gaan de wijzers van de klok

S econden, minuten, uren

T ijd voor mezelf, rust in mijn hoofd

R eageren op vragen, meedenkend

I k probeer tijd te grijpen, tijd ontglipt

J aren verstrijken verlangend, lachend, huilend

K iezen tussen taken, plichten en pleziertjes

E rgens blijven steken

N ergens uitkomend

D rijvend op het tijdelijke

E vengoed genietend van het moment

R oerige dagen, hebben ook wel iets

J oelende kleinkinderen, wat heerlijk

A andacht voor ons kleintje

R ustmomenten krijgen, hoe waardevol

E en kalme uitstraling

N aarstig zoeken, ik vind mijn tijd                                      

Willemien